CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
1 – Zenda Catholic Art bảo hành khi
– Xác định nứt vỡ là do bên bán hoặc bên vận chuyển
– Trong trường hợp do vận chuyển phải thông báo Zenda trong vòng 24h kể từ lúc giao hàng

2 – Từ chối bảo hành khi
– Tác phẩm bị hư do bên khách hàng tác động đến tác phẩm
– Quá thời gian bảo hành kể từ khi bên vận chuyển giao hàng 24h

Thời gian: bảo hành 5 năm