CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
1 – Zenda bảo hành khi
– Xác định nứt vỡ https://slotsups.com toptenreviews tv là do Bên bán hoặc Bên vận chuyển
– Trong trường hợp do vận chuyển phải thông báo Zenda trong vòng 24h kể từ lúc giao hàng

2 – Từ chối bảo hành khi
– Tác phẩm bị hư do bên khách hàng tác động đến tác phẩm
– Quá thời gian bảo hành kể từ khi Bên vận chuyển giao hàng

Thời gian https://slotsups.com toptenreviews tv bảo hành 1 năm

highster mobile reviews russian women for marriage http://domyhomework.pro/